Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne prowadzone są w Gimnazjum Małego Księcia zarówno z uczniami, którzy mają kłopoty z przyswajaniem wiedzy, jak i z tymi, którzy chcą wiedzieć więcej. Te pierwsze mają za zadanie wyrównanie szans edukacyjnych, drugie poszerzają wiedzę uczniów o elementy wybiegające poza program nauczania. Pozwalają tym samym na wszechstronny rozwój wszystkich młodych ludzi dostosowany do ich potrzeb i możliwości. Są też niepowtarzalną szansą na przygotowanie się do konkursów przedmiotowych. Ambitni uczniowie chętnie z niej korzystają i odnoszą sukcesy.

Zajęcia odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej.

 AAA5673  AAA5674  AAA5677