Tylko u nas

Gimnazjum „Małego Księcia” to szkoła inna niż pozostałe! Tym, co nas zdecydowanie wyróżnia spośród innych placówek edukacyjnych są zajęcia prowadzone w małych zespołach klasowych. Niewielka liczba osób sprzyja lepszej koncentracji, bardziej kompleksowym podejściu do potrzeb i umiejętności poszczególnych uczniów. To indywidualne podejście do każdego problemu edukacyjnego i dydaktycznego jest kolejną cechą wyróżniającą kształcenie w naszym gimnazjum. Uczniowie naszej placówki korzystają z szeregu zajęć fakultatywnych poszerzających ich wiedzę oraz rozwijających ich zainteresowania. Gwarantuje to każdego roku osiąganie przez szkołę najlepszych wyników testów egzaminacyjnych i kompetencyjnych. Zajęcia, które rozpoczynają się w Gimnazjum Małego Księcia o godzinie 8.00, prowadzone są pod okiem profesjonalnej, stale podnoszącej swoje kompetencje i umiejętności kadry dydaktycznej i specjalistycznej. Przyjazna atmosfera, bezpieczeństwo, różnorodność oferty zajęć dodatkowych, specjalne eventy oraz imprezy kulturalne w połączeniu z cyklami wykładów z różnych dziedzin sztuki, kultury i nauki, pozwalają naszym uczniom na edukację dodatkową, rozwijając ich pasję i ucząc wrażliwości na sprawy otaczającego ich świata. Bogata baza lokalowa Gimnazjum Małego Księcia, dostosowana przy tym do potrzeb edukacyjnych uczniów, pozwala na realizację szeregu ambitnych przedsięwzięć i imprez oraz nauczanie w nowoczesnych warunkach i przyjaznej uczniom atmosferze.

- podział roku szkolnego na cztery okresy,
- wyjazdy w ramach białej i zielonej szkoły
- najlepsze wyniki zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych
- zajęcia sportowe w siłowni,

 

 

 AAA6242  AAA6250  AAA6254

 

 AAA6242  AAA6250  AAA6254

 

 AAA6242  AAA6250  AAA6254