Sala integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej to terapia przez ruch. Według twórczyni tej metody Jane Ayers przejście informacji odebranych przez receptory, prawidłowe ich opracowywanie, organizacja przez kolejne poziomy układu nerwowego od pnia mózgu, twór siatkowaty, móżdżek do kory mózgowej gwarantuje coraz bardziej szczegółową, precyzyjną interpretację odbieranych wrażeń i kojarzenie ich z uprzednimi doświadczeniami. Brak zakłóceń w tym procesie służy prawidłowemu postrzeganiu rzeczywistości, adekwatnemu zachowaniu dziecka i przebiegu uczenia się. Rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy dziecka przebiega wtedy zgodnie z normami rozwojowymi. Każda nawet najbardziej prosta aktywność ruchowa małego dziecka dostarcza mu różnych rodzajów elementarnych informacji sensorycznych, które muszą być dobrze odebrane i połączone, aby dziecko zachowało się adekwatnie do sytuacji. Dziecko poznaje swoje otoczenie, przyswaja i tworzy nowe pojęcia łącząc ze sobą informacje kinestetyczne, dotykowe wzrokowe, słuchowe, węchowe i smakowe. Zajęcia odbywają się w specjalnie zaadaptowanej do potrzeb metody sali, wyposażonej w nowoczesny sprzęt i przyrządy sensoryczne (równoważnie, hamaki, piłki do ćwiczeń). Zajęcia, pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, odbywają się w oparciu o wskazania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w zależności od określonych schorzeń naszych uczniów.

 AAA5446  AAA5477  AAA5484

 

 AAA5446  AAA5477