Zajęcia fakultatywne

Nauki ścisłe w Gimnazjum Małego Księcia są szczególnie honorowane. Uczniowie, którzy wykazują się predyspozycjami i zainteresowaniami w tym zakresie, uczestniczą w zajęciach fakultatywnych prowadzonych z następujących przedmiotów:

zajęcia fakultatywne z chemii – pozwalają na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką poprzez doświadczenia, a także przygotowują do konkursów, prowadzone są dla uczniów klas I, II i III, odbywają się trzy razy w tygodniu w wymiarze 2 godzin;

zajęcia fakultatywne z biologii – dają możliwość pogłębiania wiadomości o świecie fauny i flory oraz wprowadzają w tajniki wiedzy medycznej, prowadzone są dla uczniów klas I i II, odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 2 godzin;

Zzajęcia fakultatywne z fizyki – prowadzone są dla uczniów klas II i III, odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 2 godzin jako przygotowanie do nauki w klasach politechnicznych;

Zajzajęcia fakultatywne z matematyki – prowadzone są dla uczniów klas I, II i III, odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 2 godzin jako przygotowanie do nauki w klasach politechnicznych.

Na pomoc w rozwijaniu swoich pasji mogą także liczyć młodzi humaniści. Oferujemy im lekcje dodatkowe:

zajęcia fakultatywne z języka polskiego – poświęcone są kształtowaniu kompetencji czytelniczych, językowych i redakcyjnych uczniów I i II klasy, pozwalają ugruntować wiedzę z zakresu języka polskiego przydatną przy podejmowaniu nauki w klasach o profilu humanistycznym na dalszych etapach kształcenia.

zajęcia fakultatywne z historii – rozwijają historyczną ciekawość świata oraz przygotowują do sprawdzianów gimnazjalnych, prowadzone są dla uczniów klasy I i II, odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin.

 AAA5673  AAA5674  AAA5673  AAA5674

 

 AAA5673  AAA5674  AAA5673  AAA5674