Język angielski, francuski i niemiecki

Język angielski

Nauka języków obcych nie jest dziś przywilejem, lecz koniecznością. Dlatego w Gimnazjum Małego Księcia przywiązujemy do niej szczególną wagę. Wykorzystujemy otwartość uczniów, ich ciekawość świata, radość eksperymentowania oraz potrzebę nawiązywania kontaktów. Dzięki temu lekcje stają się prawdziwą przyjemnością, a poczynione postępy znakomicie motywują młodych ludzi do podejmowania kolejnych wyzwań.

W ramach zajęć dodatkowych oferujemy przede wszystkim język angielski.

W klasach I–III zajęcia z tego języka prowadzone są przez dwóch lektorów, odbywają się 5 razy w tygodniu i pozwalają uczniom na gruntowne przygotowanie się do egzaminów.


Język niemiecki, język francuski

Tym, co zdecydowanie wyróżnia Gimnazjum Małego Księcia spośród pozostałych placówek edukacyjnych, jest oferowana przez nas dodatkowo nauka języków niemieckiego i francuskiego. Zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, odbywają się 2 razy w tygodniu.

Język francuski – klasy I i II, 2 godziny tygodniowo.
Język niemiecki – klasa III, 2 godziny tygodniowo.

 AAA5673  AAA5674  AAA5677