Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne prowadzone są w Akademii zarówno z uczniami, którzy maja kłopoty w przyswajaniu wiedzy, jak i tymi, którzy chcą wiedzieć więcej. Te pierwsze mają za zadanie wyrównanie szans edukacyjnych, te drugie rozwijają program szkolenia o elementy dodatkowe.

Zajęcia odbywają się w obrębie uczniów klas 1-3 i prowadzone są dwa razy w tygodniu po jednej godzinie.

 AAA5673  AAA5674  AAA5677  AAA5683

 

 AAA5690  AAA5693  AAA5695