Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

Pomoc psychologiczna – pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców. Prowadzona jest w oparciu o orzeczenia, wskazania specjalistów oraz indywidualne potrzeby rodziców i przedszkolaków. Po przeprowadzeniu badań przesiewowych w zakresie logopedii, które prowadzone są w naszym przedszkolu na początku września, dzieci kierowane są do poszczególnych grup. W zależności od określonych potrzeb i wskazań, zajęcia realizowane są w systemie grupowym lub indywidualnym. Ich częstotliwość oraz intensywność zależy od rodzaju wady oraz wskazań Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

 AAA6191  AAA6202