SKS

Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego Akademii Małego Księcia rozwijają pasje i zainteresowania naszych uczniów w zakresie kultury fizycznej i sportu. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia piłki nożnej i ręcznej, podczas których nasi uczniowie podnoszą swoje umiejętności indywidualne, ale uczą się także funkcjonowania w grupie i pracy zespołowej.

Zajęcia, w klasach 1-6, odbywają się cztery razy w tygodniu po dwie godziny.

 AAA5973  AAA5976  AAA5985

 

 AAA5998  AAA6003