Rehabilitacja NDT Bobath

Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem w przypadku dzieci z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju. Usprawnianie według Metody NDT-Bobath pomaga dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Metoda wpływa na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, hamuje nieprawidłowe odruchy, wyzwala ruchy w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, wykorzystuje i utrwala zdobyte umiejętności ruchowe w codziennych czynnościach. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanego terapeuty, zgodnie ze wskazaniami określonymi przez specjalistów medycznych.

 AAA5525  AAA5536  AAA5546