Koło plastyczne

Twórczość i kreacja plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dzieci i młodzieży. Rozwija wyobraźnię i kreatywność dlatego też prowadzone w Akademii zajęcia plastyczne pozwalają uczniom rozwijać ich uzdolnienia, zainteresowania i pasje artystyczne, budzą zainteresowanie sztuką i uwrażliwiają na piękno różnorodnych zdarzeń.

Zajęcia, odbywają się w klasach 1-3 raz w tygodniu po dwie godzinie.

 AAA5952  AAA5956  AAA5962