Koło matematyczne

Matematyka - królowa wszystkich Nauk jest szczególnie honorowana także w Akademii Małego Księcia. Uczniowie, którzy wykazują się szczególnymi predyspozycjami i zainteresowaniami właśnie w zakresie matematyki, uczestniczą w zajęciach Koła Matematycznego, które prowadzone są w klasach 1-6 w wymiarze jednej godziny w tygodniu. W klasach czwartych, piątych i szóstych zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny.

 AAA5917  AAA5925  AAA5927

 

 AAA5929  AAA5936