Hipoterapia

Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawnych, ale także dzieci w pełni zdrowych. Polega na stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez jazdę konną. Dzięki kontaktom dziecka z koniem jako naturalnym otoczeniem terapeuta może pracować nad rozwijaniem możliwości ruchowych dziecka poprawą kontaktu emocjonalnego, także stymulacją jego funkcji poznawczych. Jest ona wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania dzieci, będąc uniwersalnym stanowiskiem terapeutycznym. Hipoterapia prowadzi poprawia koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną oraz orientację w schemacie własnego ciała, zwiększa możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności, stymuluje rozwój mowy oraz poszerza zasób pojęć, poprawia reakcje obronne i równoważne, koryguje wady postawy. Hipoterapia wzmacnia również procesy motywacyjne i równoważy procesy emocjonalne poprzez: budowanie poczucia własnej wartości, obniżenie poziomu lęku, wyciszenie zachowań niepożądanych, zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń, umożliwienie dziecku poznawania uczuć radości, satysfakcji i powodzenia.