Fizjoterapia

Fizjoterapia to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, którą wykorzystuje się w procesie usprawniania. Dzieci w wieku przedszkolnym borykają się często z wadami postawy ciała. Rolą fizjoterapeuty jest przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom posiadającym deficyty w sferze ruchowej. Prowadzone są również badania przesiewowe mające na celu ocenę postawy ciała u dzieci uczęszczających do przedszkola., które najczęściej występują w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa. Oprócz tego do przedszkola uczęszczają dzieci, które z powodu swej choroby wymagają nieustannej rehabilitacji, która znacząco wpływa na poprawę jakości ich życia. Po zbadaniu dziecka wyznaczane są cele, które staramy się osiągać w trakcie trwania procesu fizjoterapii. W pracy z dzieckiem obok ćwiczeń ruchowych – kinezyterapii, wykorzystywane są specyficzne metody terapeutyczne. Odpowiednie połączenie metod terapeutycznych z zabawą umożliwia przeprowadzenie skutecznej terapii. Zajęcia, pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, odbywają się w zależności od zaleceń i wskazań specjalisty ortopedy, z uwzględnieniem schorzeń i wad postawy przedszkolaków.

 AAA6211  AAA6221