EEG Biofeedback

EEG Biofeedback jest nowoczesną metodą treningu pracy mózgu, zaliczaną do technik neurotechnologicznych, wykorzystującą wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną i bioinżynieryjną. EEG Biofeedback opiera się na biologicznym sprzężeniu zwrotnym i jest metodą dającą trwałe efekty, ponieważ dzięki systematycznemu przetwarzaniu mózg uczy się nowych schematów działania. Celem jej jest: wyregulowanie aktywności fal mózgowych, których wartości i układ zaburzony został poprzez długotrwałe działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, czy wewnętrznych oraz zoptymalizowanie pracy mózgu, poprzez uzyskiwanie możliwie najlepszych wartości i proporcji w układzie fal mózgowych. Badania wskazują, że podejmowane systematycznie treningi EEG Biofeedback okazały się skuteczną formą terapii dzieci autystycznych w obszarach: werbalnym, fizycznym i komunikacji społecznej. Znaczna poprawę zauważa się w obszarze mowy, równowagi, rozumienia i mimiki u dzieci z autyzmem. Trening EEG Biofeedback okazał się również pomocny w zmniejszaniu wrażliwości sensorycznej oraz w poprawie reagowania na zmiany w otoczeniu. Metoda ta przynosi także pozytywne efekty w przypadku dzieci z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami uwagi, ADHD. Zajęcia, pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, odbywają się w oparciu o dokumentację i specjalne wskazania lekarskie.

 AAA6278  AAA6283